Naziv projekta

Ulaganje u prilagodbu poslovnog prostora i diverzifikaciju proizvodnog pogona društva Cartex d.o.o.